• Let's be a part of Filtration-Separation solutions
  • ۸۸۷۱۵۵۲۹

فیلتر مایع

فیلترهای مایع شرکت تولیدی دیلمان فیلتر برای فیلتراسیون مواد آلاینده و همچنین جدا سازی ذرات جامد از سیال فرآیندی طراحی و ساخته می شوند. فیلترهای مایع در انواع مختلف طراحی و ساخته می شوند و دسته بندی کلی آنها بصورت زیر می باشد :

 

  • فیلتر روغن
  • فیلتر سوخت
  • فیلتر آب
  • فیلتر آمین
  • فیلتر گلایکل
  • فیلتر کربنی (Canister Type)
  • فیلتر کوالسر روغن
  • فیلتر کوالسر سوخت
  • فیلتر کوالسر آب

 

براین اساس با توجه به نوع سیال و درجه حرارت آن مدیاهای مختلف قابل ارائه می باشد.

 

Media  Max. Temp  Services
 Cotton  ۳۰۰°F  Oils, solvents, process water, acids, etc
 Fiberglass  ۷۵۰°F  Acids, solvents, oils, etc. Used primarily for high temperature services
 Nylon  ۳۵۰°F  Concentrated alkalis and hydrocarbons
 Acrylic/Orlon  ۳۰۰°F  Recommended for strong acids
 Polyester  ۲۵۰°F  Similar to cotton and polypropylene, higher temperature resistance than polypropylene
 Polypropylene  ۱۵۰°F  Acids, process water, alkalis, and many other processes
 Rayon  ۳۰۰°F  Oil and many other processes

 

فیلتر روغن

 

فیلترهای هیدرولیک و روغن (Hydraulic & Lube Oil Filter) به منظور جداسازی ذرات جامد و ناخالصی ها از روغن و سیال روانساز طراحی و ساخته می شوند که با توجه به درجه میکرونی فیلتر مورد نظر، مدیای مناسب در تولید فیلتر انتخاب و استفاده می گردد.

 

 

فیلتر سوخت

 

این فیلترها از ورود ذرات براده و ناخالصی ها که عمدتا به خاطر سوخت ارزان و یا تانک آلوده می باشد به پمپ سوخت و انژکتور و اسیب های احتمالی به این قطعات جلوگیری می کنند. انتخاب بهینه این فیلتر سبب کاهش ناخالصی در سوخت و بهبود فرایند احتراق و افزایش توان و عمر موتور و قطعات احتراق داخلی مربوطه می گردد.

 

Filter Material Stainless Mesh
Product Style Fuel Filters
Length ۵.۶۲۵ in (143 mm)
Outside Diameter ۱.۶۸۸ in (43 mm)
Package Contents ۱ Fuel Filter
Package Quantity ۱
Weight ۰.۳ lb (0.1 kg)
Product Box Height ۸.۶۹ in (221 mm)
Product Box Length ۲.۵ in (64 mm)
Product Box Width ۲.۵ in (64 mm)
Filter Size ۲۵ micron

 

 

 

فیلتر آب

 

فیلترهای آب به منظور جداسازی ذرات جامد از آب به کار گرفته می شوند و براساس شرایط کارکرد فیلتر از جمله دما، فشار و درجه جذب میکرونی طراحی و تولید می گردند. مدیای چین شده که در داخل فیلتر المنت بیشترین سطح فیلتراسیون را می دهد، امکان جداسازی رنج وسیعی از ذرات با سایز میکرون مختلف را فراهم می سازد.

 

 

فیلتر آمین

 

این فیلترها که عموما بصورت چین شده به منظور افزایش سطح فیلتراسیون و عمرکاری طراحی و ساخته می شوند، برای جداسازی ذرات جامد آلی و غیر آلی از سیستم آمین در واحد شیرین سازی (Gas Sweetening Plant) به کار گرفته می شوند. نوع اتصال مدیا بهEnd Cap بگونه ای است که از بایپاس جریان جلوگیری می شود. لذا این نوع از فیلترها نسبت به فیلترهای نخ پیچ که عموما از جنس Cotton معمولی می باشند، مزیت های نسبی چشمگیری دارند.

 

 

فیلتر گلایکل

 

این فیلترها که عموما بصورت چین شده به منظور افزایش سطح فیلتراسیون و عمرکاری طراحی و ساخته می شوند، برای جداسازی ذرات جامد آلی و غیر آلی از سیستم گلایکل در واحد نم زدایی (Gas Dehydration Plant) به کار گرفته می شوند. نوع اتصال مدیا بهEnd Cap بگونه ای است که از بایپاس جریان جلوگیری می شود. لذا این نوع از فیلترها نسبت به فیلترهای نخ پیچ که عموما از جنس Cotton معمولی می باشند، مزیت های نسبی چشمگیری دارند. به لحاظ جنس و مشخصات فنی این فیلترها شبیه فیلترهای سیکل آمین می باشند.

 

 

فیلتر کربنی (Canister Type)

 

شرکت تولیدی دیلمان فیلتر توانسته است انواع مختلفی از فیلترهای کربنی (Canister Type) را طراحی و به مصرف کنندگان ارائه نماید. این نوع از فیلترها عمدتا برای تصفیه آمین و گلایکول مورد استفاده قرار می گیرد. گریدهای کربن مورد استفاده در این نوع فیلترها دارای دانه بندی خاصی است تا بیشترین میزان جذب ناخالصی را در حلال های مورد نظر با طول عمر بالا دارا باشد.

 

فیلتر کوالسر روغن

 

فیلترهای کوالسر روغن به منظور کوالس نمودن و جداسازی قطرات آب از روغن به کار گرفته می شوند.
این شرکت با استفاده از اخرین تکنولوژی در زمینه چین نمودن و استفاده از مدیاهای خاصی از مایکروفایبرگلاس (Pleated Microglass Filter Media) توانسته است به سطح بالایی از تمیزی در روغن دست یابد. میزان آب در روغن می تواند تا میزان 8ppm کاهش یابد. همچنین میزان ذرات آلاینده می تواند تا سطح تمیزی که در استاندارد ISO 15/13/10 قید شده است کاهش یابد.
این مدیاها دارای سایز میکرون مختلف ۱, ۵, ۱۰, ۲۵ با عدد β معادل ۱۰۰۰ ( راندمان جداسازی ۹۹.۹ ) بر طبق استادارد ISO 16889 می باشند.

 

 

فیلتر کوالسر سوخت

 

فیلترهای کوالسر سوخت به منظور کوالس نمودن و جداسازی قطرات آب از سوخت ورودی به موتور به کار گرفته می شوند. به لحاظ نوع و درجه‌بندی مدیاها و تست های مربوطه مشابه فیلترهای کوالسر روغن که در بالا توضیح داده شد، می باشند.

 

 

فیلتر کوالسر آب

 

فیلترهای کوالسر آب به منظور جداسازی ذرات جامد و قطرات مایع از قبیل نفت و سیالات هیدروکربنی از آب به کار میروند. معمولا فیلتر جداسازی ذرات جامد و یا Prefilter در یک هوزینگ و فیلترهای جداسازی مایع-مایع که عموما از دوفیلتر المنت با مدیاهای دارای خواص سطحی متفاوت می باشند، در هوزینگ مجزا طراحی و ساخته می شوند. که این امر باعث بهبود عملکرد و افزایش افزایش عمر فیلترهای هوزینگ اصلی (Coalescer & Separator Filter Cartridges) خواهد شد. مشخصات فنی فیلترهای کوالسر و سپراتور به ترتیب ذیل می باشد. مدیای Prefilter عموما کاغذی وآبدوست بوده تا فرایند جداسازی به‌نحو درستی صورت گیرد.