• Let's be a part of Filtration-Separation solutions
  • ۸۸۷۱۵۵۲۹

توانمندیها

توانمندیها

این شرکت به عنوان یکی از شرکت های طراح و تولیدکننده سیستم فیلتراسیون، اجزای داخلی فرآیندی و فیلتر المنت میباشد. در این شرکت مدیریت کارآمد پروژه و تضمین کیفیت جزء اصول بنیادی شرکت محسوب شده که اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف نشان از این مهم دارد. بر اساس نیازمندی های مشتریان محترم امکان ارائه طراحی های جدید با استفاده از نرم افزار های نوین در مهندسی ( Computer-Aided Design System ) و شبیه سازی های عددی (CFD) وجود دارد.

 

CFD of Vane Inlet Device

 Cyclone-Vane Streamline of Inlet Scrubber