اطلاعات دفتر مرکزی

شماره تماس

۸۸۷۱۵۵۲۹

۸۸۷۱۵۵۲۸

ایمیل:  info@deylamanfilter.com

آدرس

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان پلاک ۲۰، کد پستی: ۱۵۸۶۷۳۴۶۱۱

کد پستی: ۱۵۸۶۷۳۴۶۱۶

اطلاعات کارخانه

شماره تماس

۰۲۶۳۷۷۷۶۳۸۸

آدرس

شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، بلوار حافظ غربی، تنگستان ۳، قطعه ۲۹۹

اطلاعات کارخانه دوم

شماره تماس

۰۲۶۳۷۷۷۶۳۸۸

آدرس

شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ غربی، خیابان گل آرای اول، گل آذین دوم، قطعه ۱۳۹۰.۳