این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده فیلتر در سال ۱۳۷۵ تاسیس گردیده است. در این شرکت مدیریت کارآمد پروژه و تضمین کیفیت جزء اصول بنیادی شرکت محسوب شده که اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف نشان از این مهم دارد. بر اساس نیازمندی های مشتریان محترم امکان ارائه طراحی های جدید با استفاده از نرم افزار های نوین در مهندسی) (Computer-Aided Design System و شبیه سازی های عددی (CFD) وجود دارد.

Let's be a part of Filtration-Separation solutions