کاربرد

پیش فیلتر و فیلترهای پانلی Panel Filter این نوع فیلترها بعنوان پیش فیلتر و بعضاً نیز بعنوان فیلتر اصلی در یونیت های هواساز اتاق های تمیز اماكن عمومی، بیمارستان ها، كابین پخت رنگ، اتاق های رنگ صنایع خودروسازی و هوای ورودی به كمپرسور توربین ها كاربرد داشته و عموماً فیلترهای پانلی نامیده می شوند.

کاربرد

الیاف پلی استر، پلی آمید،شیشه ای، (امرگلاس ) بصورت نبافته و با ضخامت های مختلف بصورت تخت و یا متصل به طوری های فلزی .
 مدیا كاغذهای سلولزی با عمق های متفاوت چین و كاملاً  آب بندی در داخل قاب های فلزی، آلومینیومی و یا مقوایی تعبیه می گردند. استحكام قاب ها و نفوذ پذیری هوا بر اساس رعایت ضرایب انسداد معادل 25% سطح قاب ها طراحی و تولید می گردند.